Lista dei programmi di ricerca

Programma di ricerca Razza Fiche détaillée
KNP - Cheratodermia Palmo-Plantare Irish Terrier En savoir plus
DCM - Cardiomiopatia dilatata Irish Wolfhound En savoir plus
Displasia coxo-femorale Irish Wolfhound En savoir plus
Tournis o Tail chasing Jack Russell Terrier En savoir plus
MVD - Malattia della Valvola Mitrale King Charles Spaniel En savoir plus
Melanoma Labrador Retriever En savoir plus
Displasia coxo-femorale Leonberger En savoir plus
Osteosarcoma Leonberger En savoir plus
DCM - Cardiomiopatia dilatata Leonberger En savoir plus
MVD - Malattia della Valvola Mitrale Lhasa Apso En savoir plus
PD - Polidattilia Maine Coon En savoir plus
Amiloidosi familiare Oriental En savoir plus
Tournis o Tail chasing Pastore Tedesco En savoir plus
Displasia coxo-femorale Pastore Tedesco En savoir plus
Demodecia Pointer Inglese En savoir plus
Amiloidosi renale Pointer Inglese En savoir plus
EPL - Epilessia Pyrenean Shepherd Dog En savoir plus
Melanoma Riesenschnauzer En savoir plus
SH - Sarcoma Istiocitico Rottweiler En savoir plus
Melanoma Scottish Terrier En savoir plus

Pagine